We 've got TALENT

In het kader van de GOED GEVOEL school willen we onze TALENTEN terug in de kijker zetten. 
 

Dit gebeurt regelmatig in de klas, door o.a. de talentenagenda.  Maar we willen dit meer doen op schoolniveau.
Talenten van leerkrachten en leerlingen zullen in 2021-2022 extra in de kijker gezet worden.

In september starten we met het gebruik van TROTStassen, gevuld met een verhaal en fotoboekje van de klas.  Elke leerling krijgt deze, beurtelings, een weekje mee naar huis. 
In de daaropvolgende week stelt hij/zij kort zijn talent voor in de klas.  Een passende foto krijgt een plaatsje aan de venster bij de inkom. Nadien worden de foto's verzameld aan de venster van het bureau. Zo kan iedereen ieders talenten aanschouwen.  De juffen geven het startschot!!

Met het TEAM zullen we ook een stapje verder gaan.  Wat is de kernkwaliteit van deze collega?  Wat is mijn valkuil?  Waar ligt mijn uitdaging?  Wat is mijn allergie?
Wie kan mij helpen bij mijn valkuil, uitdaging en allergie?  Wie kan ik helpen met mijn kernkwaliteit?? 
Wat vind jij bij mij een kwaliteit??? 
Op deze manier willen we hulplijnen tussen collega's binnen het team opstarten. 
Een eerste stap hierin was een navorming rond VEERKRACHT.  Deze werd positef ervaren en verdient opvolging tijdens komende vergaderingen.

Het is fijn om te kunnen werken vanuit je eigen TALENT.  Hierop willen we zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten echt inzetten.