Leerlingenraad 2016 - 2017

Ook dit schooljaar krijgen onze leerlingen inspraak via de leerlingenraad. De nieuwe leden zijn inmiddels bekend: Alicia en Zita uit 3L, Els en Liam uit 4L, Ayla en Lana uit 5L en ten slotte Toon en Viktor uit 6L. Tijdens de eerste vergadering werd de voorzitter en secretaris verkozen. Dit werden respectievelijk Viktor en Ayla. We spraken af dat we de eerste maand het werk van onze vorige leerlingenraad nog eens in de kijker zetten om daarna zelf twee actiepunten uit te werken. Verder zal de leerlingenraad ook het ganse schooljaar ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken op een ludieke manier tot bij de leerlingen komen.

Ideeën van leerlingen die niet in de leerlingenraad zetelen, zijn nog steeds welkom, maar vanaf nu via een gezamenlijke ideeënbus die terug te vinden is bovenaan de trap. We kijken alvast uit naar een schooljaar vol leerlingenparticipatie!

De verkozen leerlingen

 • 3L
  • Zita
  • Alicia
 • 4L
  • Liam
  • Else
 • 5L
  • Lana
  • Ayla
 • 6L
  • Toon
  • Viktor

Hieronder vindt u een filmpje ontworpen door de leerlingenraad!  Geniet maar mee!