Koala in de klas!

Volgend schooljaar komt er een nieuwe 'test' op de kleutervloer.  De Koala-test.  Deze test gaat de taalvaardigheid van de 5 jarige kleuters na.  Via deze weg willen we taalachterstand snel opsporen en proberen verhelpen.  
Hier vindt u meer uitleg i.v.m. de KOALA test.  https://www.benweyts.be/Taalscreening-bij-kleuters-via-Koalatest

Daarnaast worden er in de kleuterschool nog verschillende 'testjes' afgenomen, een rekenbegrippentest en een toetertest. 
 

Deze cijfergegevens vertellen ons lang niet alles!!!  Het zijn momentopnames.  Misschien heeft uw kleuter niet goed geslapen de voorbije nacht(en) of was er teveel afleiding, ... Dit zijn belangrijke gegevens om mee te nemen bij de analyse!
De klasjuf ziet jullie ukkepuk elke dag bezig in de klas.  Ze observeert de kinderen op verschillende ontwikkeldomeinen.  Aan de hand daarvan worden de kinderen uitgedaagd in de zone van de naaste ontwikkeling of bijgestuurd.
Naast het observeren voert ze ook regelmatig gesprekken met jullie kleuter.  Wat loopt goed, wat loopt minder, wat heb jij hiervoor nog nodig? Wat doe je graag?  Wie is je beste vriend?

Op verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar krijgen jullie hierover feedback tijdens oudergesprekken.  De klasjuf legt dan alle gegevens uit de klas bij elkaar.  Samen met jullie wordt gekeken of jullie de gegevens (h)erkennen.

Samen bouwen, respect en een open communicatie zijn hierbij héél belangrijke begrippen om de juiste volgende stappen te nemen.