Leerlingenraad

Leerlingenraad 2019 - 2020

Juni 2020: organiseren van een slotfeest voor de lagere school

Mei 2020: realiseren van enkele acties uit de rode neuzen bevraging

Februari 2020: organisatie Bloosweek!
Klik hier voor het fotoalbum 
Op facebook kan u het verloop van deze week terugvinden!

November 2019: De leerlingenraad maakt een bevraging i.f.v. rode neuzen dag. Maakt daarvan de nodige analyse en plant enkele acties die ze zullen realiseren.
Klik hier voor een kiekje!

Oktober 2019

Het schooljaar is nog maar goed en wel gestart of de leerlingen hebben al enkele spannende dagen achter de rug. 

Er werden immers opnieuw verkiezingen georganiseerd voor de leerlingenraad. De kandidaten maakten ook dit jaar prachtige, originele affiches om hun mogelijke kiezers te overtuigen.

Uiteindelijk konden volgende leerlingen een zitje in de leerlingenraad bemachtigen: Ewout De Naeyer en  Axelle Van Steenberghe uit het derde leerjaar, Fran De Vroe en Marthe Delvoy uit het vierde leerjaar, Xiana Temmerman en Idila Caudron uit het vijfde leerjaar en Evelien Demonie en Devin Hindyrickx uit het zesde leerjaar.

Dit schooljaar zal de leerlingenraad volledig in het teken staan van 'zich goed voelen': zowel thuis als op school. Want pas als je je goed voelt, kan je echt iets bijleren. De leerlingenraad zal daarom dit schooljaar een echt RODE NEUZEN - team worden!

De verkozen leden zullen zich inzetten voor klein en groot op onze school. Ze willen echt iets betekenen voor iemand die het soms eens moeilijk heeft. Hun missie: zorgen dat IEDEREEN zich sociaal, fysiek en mentaal sterk kan voelen!

Daarom zullen zij tijdens hun maandelijkse bijeenkomsten ideeën uitwerken om dit doel te bereiken. Om tot een goed en gedragen idee te komen, zullen ze vaak hun oor te luisteren leggen bij het publiek dat zij vertegenwoordigen: hun klasgenoten. Ze namen alvast een enthousiaste start!
 

Klik hier voor enkele sfeerbeelden van de verkiezingen
 

 

 

Foto: 

Leerlingenraad 2018 - 2019

November 2018

De leerlingenraad is geïnstalleerd.  Klik hier om te lezen van wat ze op hun programma hebben voor dit schooljaar!

Oktober 2018

Na campagne voeren was het op vrijdag 12/10 tijd om stemmen uit te brengen!!  Met veel plezier stellen wij jullie onze nieuw verkozen leerlingenraad voor:

Samen met het schoolteam zullen zij mede vertegenwoordigers zijn voor de actiedagen van GOODplanet Challenge!  Daarnaast wordt er grondig bekeken wat we kunnen realiseren uit de campagnes die ze voerden!  We wensen hen alvast veel succes en een fijne samenwerking!  #samenbouwenaanonzeschool#!

Leerlingenraad 2017 - 2018

Februari 2018

De leerlingenraad werkte de voorbije maanden een BLOOS-week uit!!  BLOOS = 'BLij Op Onze School!'
Ze wilden eens iets anders dan de 'anti-pestweek'.  Dit klinkt wat negatiever en wij willen er positief tegenaangaan, DUS BLOOS!!
Wat er op de planning staat?  Elke klas van de lagere school verwent een andere klas; samen dansen; samen chillen; samen zennen; ... kijk maar naar onderstaande filmpje!  We deden dit met 130 leerlingen tegelijkertijd!  ZALIG moment!

Artikel van de leerlingenraad:

Van 26 februari tot en met vrijdag 2 maart organiseerde de leerlingenraad een BLOOS-week. BLOOS staat voor Blij Op Onze School. In de BLOOS-week vertrekken we van het positieve: blij zijn op school! We kozen heel bewust voor deze invalshoek en verleggen op die manier de klemtoon van het pesten in de ‘anti-pestweek’ naar blij zijn tijdens de BLOOS-week. Want wie blij is, zal niet pesten.

En hoe maakten we iedereen wat blijer op onze school?

We startten elke dag met een dans gemaakt door Norah en Jana uit de leerlingenraad. Dat was ook wel nodig om wat te gaan blozen tijdens deze zeer koude week!

Daarna stelde voorzitter Matteo telkens een spel voor dat ’s middags om 12u30 kon gespeeld worden. De leerlingenraad organiseerde dit telkens, maar deelnemen was niet verplicht.

Om 13u00 hielden we dagelijks een relaxatie-moment met de ganse lagere school. Een echt kippenvelmoment!

Daarnaast hebben we ons tijdens deze week extra ingezet om onze speelplaats netjes te houden. Want op een propere speelplaats, voelt iedereen zich automatisch beter! Daarom herinnerden we iedere dag welke klas er die dag moest instaan voor de orde en netheid op school. De directie bezorgde ons hiervoor nieuwe afvalgrijpertjes: bedankt juf Karlien!

Wat ook heel fijn was, was de ‘geheime verwenklas’: Op de eerste dag van de week trok elke leerkracht een briefje. Daarop stond een andere klas, die tijdens de BLOOS-week in het geheim moest verwend worden. Wie welke klas moest verwennen en hoe ze dat deden, kunnen jullie zien op de foto’s.

De volgende week, vergaderden we opnieuw met de leerlingenraad. We spraken een plan af om na te gaan hoe we onze BLOOS-week konden evalueren. In eerste instantie evalueerden we met de leerlingenraad zelf wat we ervan vonden. In tweede instantie gebruikten we hetzelfde evaluatiedocument om elke leerling en leerkracht en om de directie te laten vertellen wat ze goed vonden aan de BLOOS-week en wat beter kon. De resultaten van die evaluatie, maken we binnenkort bekend.

Het was een keitoffe BLOOS-week, die we eigenlijk willen doen groeien tot een BLOOS-jaar. Want wie Blij Is Op Onze School, die voelt zich niet alleen beter, maar die leert ook beter! Doen jullie mee?

Klik hier voor de foto's van deze week!

Oktober 2017

Vorige week moesten de kinderen van 3L, 4L, 5L en 6L opnieuw naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe leerlingenraad. Vooraf mocht, wie dat wilde, zich kandidaat stellen en campagne voeren met een zelf gemaakte, originele affiche. Sommige exemplaren waren echte kunstwerkjes!

Na het stemmen, volgde uiteraard de telling en het bekend maken van de verkiezingsuitslag.

Volgende leerlingen werden verkozen en zullen dit schooljaar hun klasgenoten vertegenwoordigen: Eva Ganseman en Hannelore Cuijpers uit 3L, Bo Waegneer en Hannah Goossens uit 4L, Jana De Paepe en Norah Van Aerde uit 5L en Lander Vanhamme en Matteo Lambrecht uit 6L.

Ook de eerste vergadering ging al door. Daar mocht meteen opnieuw gestemd worden om te beslissen wie voorzitter en secretaris zou worden. Als voorzitter werd Matteo Lambrecht verkozen. De functie van secretaris zal worden ingevuld door Norah.

Het werd een fijne eerste vergadering waar al enkele ideeën werden besproken om iedereen op onze school nog meer BLOOS (Blij Op Onze School) te maken. Ook willen we dit schooljaar met de leerlingenraad ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen helpen kiezen bij de planten voor onze nieuwe, groene speelplaats.

De leerlingenraad heeft er alvast zin in!

Leerlingenraad 2016 - 2017

Ook dit schooljaar krijgen onze leerlingen inspraak via de leerlingenraad. De nieuwe leden zijn inmiddels bekend: Alicia en Zita uit 3L, Els en Liam uit 4L, Ayla en Lana uit 5L en ten slotte Toon en Viktor uit 6L. Tijdens de eerste vergadering werd de voorzitter en secretaris verkozen. Dit werden respectievelijk Viktor en Ayla. We spraken af dat we de eerste maand het werk van onze vorige leerlingenraad nog eens in de kijker zetten om daarna zelf twee actiepunten uit te werken. Verder zal de leerlingenraad ook het ganse schooljaar ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken op een ludieke manier tot bij de leerlingen komen.

Ideeën van leerlingen die niet in de leerlingenraad zetelen, zijn nog steeds welkom, maar vanaf nu via een gezamenlijke ideeënbus die terug te vinden is bovenaan de trap. We kijken alvast uit naar een schooljaar vol leerlingenparticipatie!

De verkozen leerlingen

 • 3L
  • Zita
  • Alicia
 • 4L
  • Liam
  • Else
 • 5L
  • Lana
  • Ayla
 • 6L
  • Toon
  • Viktor

Hieronder vindt u een filmpje ontworpen door de leerlingenraad!  Geniet maar mee!